USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0315/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0315/2017 ze dne 06.12.2017

23. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

výpis ze zápisu z jednání komise škodní a pro likvidaci majetku ze dne 09.11.2017 a usnesení číslo UR 0541/2017 ze dne 20.11.2017

II. schvaluje

1. vyřazení majetku (OHS) v celkové hodnotě 409.076,57 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 132. vyřazení majetku (OŠ) v celkové hodnotě 3.554.441,72 Kč z účetní evidence jednotlivých školských zařízení:- FZŠ Brdičkova 1878 2.178.981,73 Kč- FZŠ Fingerova 2186 612.360 Kč- ZŠ Kuncova 1580 25.484 Kč- ZŠ Kuncova 1580 32.000 Kč- ZŠ Mládí 135 416.199,19 Kč- MŠ Herčíkova 2190 64.874,50 Kč- MŠ Chlupova 1798 132.802 Kč- MŠ Mezi Školami 2482 55.654 Kč- MŠ Podpěrova 1880 36.086,30 Kč

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s EKO a OŠ:1. vyřazení majetku (OHS) v celkové hodnotě 409.076,57 Kč z účetní evidence ÚMČ Praha 132. vyřazení majetku (OŠ) v celkové hodnotě 3.554.441,72 Kč z účetní evidence jednotlivých školských zařízení:- FZŠ Brdičkova 1878 2.178.981,73 Kč- FZŠ Fingerova 2186 612.360 Kč- ZŠ Kuncova 1580 25.484 Kč- ZŠ Kuncova 1580 32.000 Kč- ZŠ Mládí 135 416.199,19 Kč- MŠ Herčíkova 2190 64.874,50 Kč- MŠ Chlupova 1798 132.802 Kč- MŠ Mezi Školami 2482 55.654 Kč- MŠ Podpěrova 1880 36.086,30 Kč

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 22.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 157_usn43030893_092543.pdf (95,8 kB)