USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0305/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0305/2017 ze dne 06.12.2017

13. Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele - návrh na změnu zásady č. 1 a č. 7

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatel s účinností od 1. 1. 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 193_Usneseni.pdf (91,1 kB)