USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0273/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0273/2017 ze dne 21.06.2017

20. Personální změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 a Výboru pro Agendu 21 ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. rezignaci Ing. Radka Dleska, MBA, na funkci člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 ke dni 31.5.2017

2. rezignaci Ing. Ivy Arnoštové na funkci členky Výboru pro Agendu 21 ZMČ Praha 13 ke dni 11.5.2017

II. volí

1. Ing. Ivu Arnoštovou členkou Kontrolního výboru ZMČ Praha 13

2. Ing. Radka Dleska, MBA, členem Výboru pro Agendu 21 ZMČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn40267412_141820.pdf (93,3 kB)