USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0292/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0292/2017 ze dne 20.09.2017

17. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

paušální výši částky, která bude horní hranicí pro výplatu ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to ve výši 300 Kč/hod. pro kalendářní rok 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42192045_135059.pdf (91,6 kB)