USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0281/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0281/2017 ze dne 20.09.2017

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 4.357.000 Kč z prodeje bytových jednotek z akce "Realizace kamerového systému" na pokrytí povinných spoluúčastí k dotacím na projektech v rámci OP Praha - Pól růstu pro základní a mateřské školy

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42113291_134501.pdf (92,2 kB)