USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0324/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0324/2018 ze dne 21.02.2018

5. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1/ změnu využití finančních prostředků z prodeje BJ ve výši Kč 320.000 z financování spoluúčastí v rámci OP Praha - pól růstu ČR - výzvy č. 20 na financování spoluúčasti v rámci OP Praha - pól růstu ČR č. 21 - PRIMAS Praha 13

2/ změnu využití finančních prostředků z prodeje BJ ve výši Kč 678.585 z financování spoluúčastí v rámci OP Praha - pól růstu ČR - výzvy č. 20 na financování spoluúčastí k dalším dotačním výzvám, které budou následovat v roce 2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (94,1 kB)