USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0271/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0271/2017 ze dne 21.06.2017

18. Technické zhodnocení budov - předávací protokoly

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

a/ převod technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5, ve výši Kč 33.553 ze spol. Chirurgie Stodůlky s.r.o., Hostinského 1533, Praha 5, na MČ Praha 13

b/ převod technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 ve výši Kč 102.542,84 ze spol. GONA s.r.o., Národní 961/25, Praha 1, na MČ Praha 13

c/ převod technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, Seydlerova 2451, Praha 5 ve výši Kč 1.003.252,81 z MUDr. Vladimíra Dvořáka, K Rybníku 8, Kněževes, na MČ Praha 13

d/ převod technického zhodnocení nemovitého majetku - budovy Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, Seydlerova 2451, Praha 5, ve výši Kč 110.824,72 ze spol. Chirurgické obory Praha s.r.o., na MČ Praha 13

II. ukládá

RNDr. Marcele Plesníkové, zástupkyni starosty, podepsat předávací protokoly dle tohoto usnesení

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.07.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41036872_141752.pdf (94,4 kB)