USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0325/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0325/2018 ze dne 21.02.2018

6. Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1/ přijetí finančního příspěvku ve výši Kč 1.405.197,69 od společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., z důvodu převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst v lokalitě Velká Ohrada

2/ smlouvu o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst mezi společností Lidl Česká republika, v.o.s., a městskou částí Praha 13

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst se společností Lidl Česká republika, v.o.s., po jejím dopracování OLP

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_usn44004313_095602.pdf (92,9 kB)