USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0272/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0272/2017 ze dne 21.06.2017

19. Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

předložený návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace, který mění s účinností od 1. září 2017 původní název na nový "Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace"

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat schválený Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace, který obsahuje změnu názvu školy

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.06.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn40924144_141803.pdf (92,7 kB)