USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0298/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0298/2017 ze dne 06.12.2017

6. Rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017 (rozpočtová opatření č. 133 - 184 a HMP č. 2085, 2086, 2087, 2095, 2096, 2099, 2112, 2114, 2116, 3053, 3054, 3058, 3064, 3071 a 7032)

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 217_Usneseni.pdf (92,6 kB)