USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0278/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0278/2017 ze dne 20.09.2017

3. Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017 (rozpočtová opatření č. 70 - 132 a HMP č. 2041, 2042, 2043, 2046, 2053, 2054, 2055, 2060, 2061, 2062, 2070, 2073, 2076, 2077, 2078, 2080, 2081, 3029, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3045, 3048, 8007 a 8008)

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42105586_134339.pdf (90,9 kB)