USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0270/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0270/2017 ze dne 21.06.2017

17. Odejmutí pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

odejmutí svěřené správy pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice z důvodu sjednocení vlastnictví, správy a údržby k nemovitostem, které tvoří jeden funkční celek

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat žádost o odejmutí pozemků na hl.m.Prahu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 05.07.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41006330_141735.pdf (92,2 kB)