USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0330/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0330/2018 ze dne 21.02.2018

11. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů ÚMČ Praha 13, kterým se mění čl. 6 odst.1.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (91,6 kB)