USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0304/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0304/2017 ze dne 06.12.2017

12. Personální změna ve Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Evžena Mošovského na funkci tajemníka Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13

II. volí

Mgr. Jana Šafira tajemníkem Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 205_Usneseni.pdf (91 kB)