USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0276/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0276/2017 ze dne 20.09.2017

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého ke dni 16.8.2017 z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové ke dni 17.8.2017, následující náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41995599_092313.pdf (93,7 kB)