USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0282/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0282/2017 ze dne 20.09.2017

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

obsah přiloženého materiálu

II. schvaluje

1. poskytnutí dotací v souhrnné výši 415.000 Kč pro:

• BA SPARTA PRAHA, z.s. (240.000 Kč)

• Flor-in, z.s. (75.000 Kč)

• Středisko sociálních služeb Prahy 13 (100.000 Kč)2. návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 13.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42190479_093001.pdf (92,6 kB)