USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0323/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0323/2018 ze dne 21.02.2018

4. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 (rozpočtová opatření č. 185 - 223 a HMP č. 2119, 2129, 2131, 2136, 2147, 2158, 2159, 2161, 2169, 3085, 3086, 3107 a 3108)

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (91,7 kB)