USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0294/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0294/2017 ze dne 06.12.2017

2. Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí"

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

petici občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí"

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 337_Usneseni.pdf (90 kB)