Lávka pro pěší přes Jeremiášovu ulici je v majetku hl. m. Prahy a jejím správcem je TSK hl. m. Prahy. Vzhledem k havarijnímu stavu lávky muselo být přistoupeno k její opravě. Uzavírka je povolena od 12. 7. – 30. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že Jeremiášova ulice je velmi frekventovaná, požádali jsme Oblastní ředitelství Městské policie Praha 13 o zajištění dohledu strážníků na přechodech pro chodce v Jeremiášově a Červeňanského ulici v ranních a odpoledních hodinách v době příchodu a odchodu dětí do ZŠ Brdičkova. Dohled strážníků je zajištěn po celou dobu uzavírky lávky pro pěší.

Vedení MČ Praha 13 mimo toto opatření rovněž apelovalo na TSK, aby byl termín oprav zkrácen, jelikož se jedná o jedinou cestu pro pěší vedoucí z Velké Ohrady na Lužiny a naopak a tuto lávku tedy využívají hlavně děti docházející do ZŠ Brdičkova. TSK našim apelům vyšlo vstříc a přislíbilo částečné zprovoznění lávky nejpozději od pondělí 17. září 2018. Částečné zprovoznění lávky znamená, že bude otevřena vždy polovina lávky s průchozím pruhem. Po dokončení prací, tzn. nejpozději do 30. září, bude lávka uvedena do provozu celá.

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES ILICI JEREMIÁŠOVA MČ P13

LAVKA JEREMIASOVA GOOGLE MAPVytisknout