Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0031/2019 ze dne 27.2.2019 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13  na roky 2020 - 2024. 

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro),  kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  - Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

 

Ing. David Vodrážka
starosta

 

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 – 2024

Důvodová zpráva k střednědobému výhledu

Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje 

Informace - finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu

Vytisknout