HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 11. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 14.09.2016Číslo hlasování: 1
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Miloš Drha      

   Nehlasovalo:
 Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý  


Číslo hlasování: 2
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  František Nejedlý
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Pavel Jaroš  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  David Vodrážka


Číslo hlasování: 3
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 4
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 2
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ivana Todlová
 Jan Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Proti:
 Vít Bobysud  Zbyněk Pastrňák  David Vodrážka  Petr Zeman

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Jan Mathy  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Zelený    

   Nehlasovalo:
 Aleš Mareček  Pavel Vondrovic    


Číslo hlasování: 4
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 5
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 6
Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 7
Rozpočtové změny za měsíce červen - srpen 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 5
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Proti:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 8
Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Michal Drábek  Miloslav Ludvík    


Číslo hlasování: 9
Poskytnutí dotací na rozvoj sportu - Návrh paní Arnoštová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 8
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Petr Praus
 Ivana Todlová      

   Proti:
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Zelený  Marek Ždánský

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  František Nejedlý  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    


Číslo hlasování: 10
Poskytnutí dotací na rozvoj sportu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 11
Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 ­ dětské hřiště Neustupného -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 12
Návrh na prominutí příslušenství dluhu (úroku z prodlení) - Návrh paní Hosnedlová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 16
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 Jan Zeman  Marek Ždánský    

   Proti:
 Radek Dlesk      

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Zbyněk Pastrňák  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal


Číslo hlasování: 13
Úplatné postoupení pohledávek a přistoupení k dluhu vzniklých neplacením nájemného a služeb -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Jan Zeman      


Číslo hlasování: 14
Vykoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 2342/498, 2342/499 a 2342/500 v k.ú. Stodůlky, zastavěných bytovým domem č. p. 2222-2228 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Jan Zeman      


Číslo hlasování: 15
Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2211/2 k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Luboš Petříček  Jan Zeman    


Číslo hlasování: 16
Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2173/43 k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Luboš Petříček  Jan Zeman    


Číslo hlasování: 17
Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 18
Technická zhodnocení budov - předávací protokoly -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 19
Zřizovací listina "Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 20
Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 21
Stanovisko MČ k pronájmu pozemků parc. č. 2109/1, 2109/2, 2210/1, 2110/2, 2111/1 v k.ú. Stodůlky (halda Makču Pikču) - Návrh pan Vodrážka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Miloslav Ludvík      


Číslo hlasování: 22
Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu - žádost o dotaci v národním programu Ministerstva školství ČR -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Libor Hadrava  Alena Hosnedlová  Miloslav Ludvík  


Číslo hlasování: 23
Personální změna ve složení Sociálního výboru ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Libor Hadrava  Alena Hosnedlová  Miloslav Ludvík