HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 20. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 20.06.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Zuzana Drhová      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Návrhový výbor -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Miloš Drha      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2.
Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Antonín Krejčík  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Petr Praus
 Ivana Todlová      

   Nehlasovalo:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3.
Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Informace o provedených kontrolách a auditu na ÚMČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.
Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Žádosti o dotace na rozvoj sportu - Návrh paní Drhová
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 13
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil      

   Proti:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Zelený  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Aleš Mareček
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ivana Todlová
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7.
Žádosti o dotace na rozvoj sportu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil      

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8.
Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Proti:
 Tomáš Murňák  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Pavel Opatřil

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Kateřina Helikarová    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - Návrh paní Drhová
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 15
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Proti:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 Pavel Vondrovic  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Štěpán Hošna  Aleš Mareček
 David Vodrážka  David Zelený  Petr Zeman  

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík  Petr Praus    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - Návrh pan Zeman
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 1.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 1-1.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Pavel Vondrovic      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 2.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 3.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 4.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 5.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 6.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 7.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 8.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 9.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 7
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Radek Dlesk      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 10.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 7
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Antonín Krejčík
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 11.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 6
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová  Yveta Kvapilová  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 12.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 6
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Milan Vávra  Jan Zeman

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Antonín Krejčík  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ivana Todlová  David Zelený    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 13.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 7
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ivana Todlová  David Zelený  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 14.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 6
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 15.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 10
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  Pavel Vondrovic  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Antonín Krejčík  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ivana Todlová
 David Vodrážka  David Zelený    


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 16.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 7
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil      

   Proti:
 Aleš Mareček      

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Štěpán Hošna  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 17.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 8
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Luboš Petříček
 Jan Zeman      

   Proti:
 Radek Dlesk      

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Yveta Kvapilová  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 18.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 7
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 5
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Luboš Petříček
 Jan Zeman      

   Proti:
 Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Aleš Mareček
 Petr Praus  Ivana Todlová  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 19.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 4
Zdrželo se: 16
Nehlasovali: 8
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Tomáš Murňák  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Proti:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Petr Praus  Ivana Todlová

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Antonín Krejčík  Aleš Mareček  Pavel Opatřil


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 20.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 3
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 9
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Luboš Petříček  Jan Zeman    

   Proti:
 Radek Dlesk  Ivana Todlová  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Aleš Mareček  Pavel Opatřil
 David Zelený      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 21.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se: 19
Nehlasovali: 10
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Luboš Petříček  Jan Zeman    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Petr Praus    


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 22.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 10
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Tomáš Murňák  Luboš Petříček  Jan Zeman

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Aleš Mareček  Pavel Opatřil
 Petr Praus  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 23.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 10
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Tomáš Murňák  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Proti:
 Radek Dlesk      

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Antonín Krejčík  Aleš Mareček  Pavel Opatřil
 Petr Praus  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 9.
Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - 24.
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 6
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 6
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Luboš Petříček  Jan Zeman    

   Proti:
 Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Petr Praus
 Ivana Todlová  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Opatřil    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 10.
Prodej nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 11 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 5
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Antonín Krejčík  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 11.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2228/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 12.
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 13.
Stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2018 a stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební období let 2018 - 2022 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 14.
Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2017 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Zuzana Drhová  David Zelený    


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 15.
Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 ­ 2024 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Petr Praus    


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 16.
Informace o dosažení souladu ÚMČ Praha 13 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 17.
Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský