HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 14. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 12.04.2017Číslo hlasování: 1
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Miloš Drha  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Milan Vávra
 David Zelený  Jan Zeman  Marek Ždánský  

   Proti:
 Michal Drábek      

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Nehlasovalo:
 Aleš Mareček      


Číslo hlasování: 2
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Michal Drábek      


Číslo hlasování: 3
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Šárka Skopalíková  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 David Zelený      


Číslo hlasování: 4
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 5
Schválení programu - Návrh paní Drhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 6
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 7
Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků parc.č. 2131/283 za část pozemku parc.č. 2131/383 a pozemek parc.č. 2166/44 v k.ú. Stodůlky (Točna Archeologická ­ Mukařovského) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 3
Přítomni: 33
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Proti:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Yveta Kvapilová
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  David Zelený  Petr Zeman  

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová  Jakub Lapáček  


Číslo hlasování: 8
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2016 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2016) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Zuzana Drhová    

   Nehlasovalo:
 František Nejedlý      


Číslo hlasování: 9
Rozpočtové změny za měsíce únor - březen 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Petr Praus    


Číslo hlasování: 10
Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 11
Poskytnutí dotace na rozvoj sportu atletickému oddílu TJ Stodůlky Praha -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  František Nejedlý    


Číslo hlasování: 12
Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 13
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Libor Hadrava      


Číslo hlasování: 14
Smlouva o předkupním právu a Smlouva o zástavním právu - DPS -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 2
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Petr Praus      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová    


Číslo hlasování: 15
Odejmutí pozemků parc.č. 2692/77, parc.č. 2730/1 a parc.č. 2730/42 a parc.č. 2839 vše v k.ú. Stodůlky ze svěřené správy MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová      


Číslo hlasování: 16
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Petr Zeman      


Číslo hlasování: 17
Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 321/102 a parc. č. 321/104 v k.ú. Třebonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 18
Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 19
Personální změna ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Libor Hadrava