HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 4. Zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 24.04.2019Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0b.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0c.
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0d.
Schválení programu - Zpřístupnění točny Oistrachova
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 12
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Tomáš Murňák  Petr Praus  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová  Daria Křivánková
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Pavel Prokeš
 Šárka Skopalíková  Milan Vávra  David Zelený  Ondřej Zeman

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník  Ludmila Tichá
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  Petr Zeman  Josef Zobal


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0d.
Schválení programu - Elektronizace přihlášek do Mateřských škol
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 15
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Tomáš Murňák  Petr Praus  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  

   Zdrželo se:
 Aneta Ečeková Maršálová  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Ludmila Tichá
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0d.
Schválení programu - Změna stávájcího systému dotací
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 12
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Tomáš Murňák  Petr Praus  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Daria Křivánková  Marcela Plesníková  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Nehlasovalo:
 Aneta Ečeková Maršálová      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0d.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Proti:
 Jiří Koudelka      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Tomáš Murňák  Jakub Vaverka


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.
1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy; 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla Prokeše -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2.
Udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3.
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2018) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 9
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4.
Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Proti:
 Jana Horká  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Hrdlička  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5.
Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Jiří Koudelka  Daria Křivánková
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Adam Kopetzký      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6.
Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže. - Návrh pan Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 17
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Šárka Skopalíková  Jakub Vaverka    

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák
 Pavel Prokeš  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Blanka Janovská  Marcela Plesníková  Petr Praus  

   Nehlasovalo:
 Vojtěch Provazník      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 6.
Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže. - Návrh pan Hrdlička č. 2.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 22
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 6.
Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 7.
Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 8.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2235/12, parc.č. 2705/30 a parc.č. 2705/34 vše v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 9.
Prodej pozemků parc. č. 2342/798 a parc. č. 2342/687 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Blanka Janovská
 Petr Kolář  Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Adam Kopetzký      

   Nehlasovalo:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 10.
Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9 v k.ú. Stodůlky, zastavěnému stavbou občanské vybavenosti č.p. 1593 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 11.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2315/21 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 12.
Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 - pan Kopecký
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 18
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová  Daria Křivánková
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Blanka Janovská  Petr Praus  David Vodrážka


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 12.
Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 - paní Drhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 17
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman      

   Zdrželo se:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Rudolf Weyda
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 12.
Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 - pan Mucala
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 15
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Milan Vávra  Rudolf Weyda  Ondřej Zeman  

   Zdrželo se:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ludmila Tichá  David Vodrážka
 David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 12.
Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Pavel Prokeš
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Proti:
 Jana Horká  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Hrdlička  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 13.
Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Daria Křivánková  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Pavel Prokeš  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Jakub Vaverka      

   Zdrželo se:
 Blanka Janovská  Petr Praus