HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 10. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 15.06.2016Číslo hlasování: 1
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Alena Hosnedlová      


Číslo hlasování: 2
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová      

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 3
Schválení programu - Návrh pan Petříček
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 22
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Ivana Todlová  Jan Zeman

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    


Číslo hlasování: 4
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová      


Číslo hlasování: 5
Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 2
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Ivana Todlová  

   Nehlasovalo:
 Štěpán Hošna  Jan Zeman    


Číslo hlasování: 6
Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 1. čtvrtletí roku 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Alena Hosnedlová  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Ivana Todlová    

   Nehlasovalo:
 Štěpán Hošna      


Číslo hlasování: 7
Rozpočtové změny duben (2. část) - květen 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák
 František Nejedlý  Pavel Opatřil  Ivana Todlová  

   Nehlasovalo:
 Štěpán Hošna      


Číslo hlasování: 8
Financování investičních záměrů - Návrh paní Drhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 19
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  Ivana Todlová    

   Proti:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Jan Mathy
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Luboš Petříček
 Jan Zeman      


Číslo hlasování: 9
Financování investičních záměrů - Návrh paní Helikarová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    


Číslo hlasování: 10
Financování investičních záměrů - Návrh paní Drhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 18
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 34
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Ivana Todlová  Jan Zeman

   Proti:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Yveta Kvapilová  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Pavel Jaroš  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 11
Financování investičních záměrů - Návrh pan Zeman
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 11
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Luboš Petříček  Ivana Todlová  Jan Zeman  

   Proti:
 Vít Bobysud  Pavel Jaroš  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Milan Vávra  David Zelený  Marek Ždánský


Číslo hlasování: 12
Financování investičních záměrů - I.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  František Nejedlý  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 13
Financování investičních záměrů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    


Číslo hlasování: 14
Financování investičních záměrů - Návrh pan Zeman
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Zuzana Drhová
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 David Zelený  Petr Zeman    

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava  Yveta Kvapilová
 Pavel Vondrovic  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Jan Zeman      


Číslo hlasování: 15
Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Štěpán Hošna      


Číslo hlasování: 16
Úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček  Jan Zeman  

   Nehlasovalo:
 Šárka Skopalíková      


Číslo hlasování: 17
Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Šárka Skopalíková  David Vodrážka  


Číslo hlasování: 18
Návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného času pro r. 2016 - Návrh paní Drhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 15
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 4
Přítomni: 34
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil  Luboš Petříček
 Ivana Todlová  Jan Zeman    

   Proti:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  David Vodrážka
 David Zelený  Petr Zeman  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Milan Vávra
 Pavel Vondrovic      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Josef Zobal


Číslo hlasování: 19
Návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného času pro r. 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Josef Zobal    


Číslo hlasování: 20
Žádosti o dotaci na rozvoj sportu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 7
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Miloš Drha  Libor Hadrava  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman
 Marek Ždánský      

   Proti:
 Zuzana Drhová      

   Zdrželo se:
 Michal Drábek  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  David Zelený  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 21
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené se Sportovním klubem Hala Lužiny -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 9
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  František Nejedlý  Šárka Skopalíková  David Vodrážka
 David Zelený      


Číslo hlasování: 22
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15247593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 8
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  František Nejedlý  Šárka Skopalíková  David Zelený


Číslo hlasování: 23
Převod movitého majetku za Střediska sociálních služeb Lukáš na školské příspěvkové organizace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 10
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  Pavel Vondrovic
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  František Nejedlý  Šárka Skopalíková
 David Vodrážka  David Zelený    


Číslo hlasování: 24
Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 10
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  Pavel Vondrovic
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  František Nejedlý  Ivana Todlová
 David Vodrážka  David Zelený    


Číslo hlasování: 25
Realizace "Projektu" Rákosníčkovo hřiště v MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 11
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Zuzana Drhová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  Pavel Vondrovic  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Radek Dlesk  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  František Nejedlý
 Ivana Todlová  David Vodrážka  David Zelený  


Číslo hlasování: 26
Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 7 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 8
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  Pavel Vondrovic  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Proti:
 Pavel Opatřil      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Tomáš Murňák
 Luboš Petříček  Ivana Todlová  Jan Zeman  

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  František Nejedlý  David Vodrážka  David Zelený


Číslo hlasování: 27
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2208/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Jakub Lapáček  Aleš Mareček  David Vodrážka
 David Zelený      


Číslo hlasování: 28
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1456/1, 2229/2, 2685/1 a 2685/16 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 6
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  Pavel Vondrovic
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Kateřina Helikarová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 David Vodrážka  David Zelený    


Číslo hlasování: 29
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/98 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 Pavel Vondrovic  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Jakub Lapáček  Aleš Mareček  David Vodrážka
 David Zelený      


Číslo hlasování: 30
Prodej pozemků parc.č. 2131/774, 2131/775 a 2131/776 oddělených z pozemku parc.č.- 2131/141 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 6
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  Pavel Vondrovic
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 David Vodrážka  David Zelený    


Číslo hlasování: 31
Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Sociálního fondu zaměstnavatele a Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 6
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  František Nejedlý  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  Pavel Vondrovic
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Radek Dlesk  Zuzana Drhová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 David Vodrážka  David Zelený    


Číslo hlasování: 32
Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 3
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Michal Drábek
 Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil      

   Nehlasovalo:
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Marcela Plesníková  


Číslo hlasování: 33
Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 6
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Radek Dlesk  Alena Hosnedlová  František Nejedlý  

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Zuzana Drhová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček
 Marcela Plesníková  David Vodrážka    


Číslo hlasování: 34
Záměr zřízení Transparentních účtů MČ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 2
Přítomni: 34
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Zuzana Drhová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  František Nejedlý
 Pavel Opatřil  Luboš Petříček    

   Proti:
 Vít Bobysud  Radek Dlesk  Libor Hadrava  Jan Mathy
 Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá  David Zelený  Petr Zeman

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Michal Drábek  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Miloš Drha  Jakub Lapáček