HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z Ustavující zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 29.10.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 3.
Stanovení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václav Mucala      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 4.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 5.
Navržení a volba členů mandátového výboru ZMČ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 6.
Navržení a volba členů návrhového a volebního výboru ZMČ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 8.
Schválení volebního řádu ZMČ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václav Mucala      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 9.
Volba starosty městské části Praha 13 a určení jeho kompetencí - VODRÁŽKA David
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 10.
Stanovení počtu místostarostů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 11.
Volba místostarostů a určení jejich kompetencí - TODLOVÁ Ivana
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 11.
Volba místostarostů a určení jejich kompetencí - ZELENÝ David
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 11.
Volba místostarostů a určení jejich kompetencí - ZEMAN Petr
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 12.
Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Filip Ryant
 Jakub Vaverka      

   Zdrželo se:
 Václav Mucala      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 13.
Volba členů Rady městské části Praha 13 - ZOBAL Josef
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 13.
Volba členů Rady městské části Praha 13 - PASTRŇÁK Zbyněk
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 13.
Volba členů Rady městské části Praha 13 - SKOPALÍKOVÁ Šárka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Nehlasovalo:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 13.
Volba členů Rady městské části Praha 13 - DRÁBEK Michal
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13.
Volba členů Rady městské části Praha 13 - EČEKOVÁ MARŠÁLOVÁ Aneta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 10
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová  

   Nehlasovalo:
 Jana Horká      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14.
Stanovení kompetencí členů RMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 15.
Ustavení výborů ZMČ Praha 13 - Výbor pro územní rozvoj
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 13
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 4
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  Rudolf Weyda  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Aneta Ečeková Maršálová  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  David Vodrážka    

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová  Ondřej Zeman


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 15.
Ustavení výborů ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 7
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Jiří Koudelka  Daria Křivánková
 Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Václav Mucala
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Tomáš Murňák  

   Zdrželo se:
 Filip Ryant      

   Nehlasovalo:
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - MURŇÁK Tomáš
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 15
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 3
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Libor Hadrava
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Zdrželo se:
 Aneta Ečeková Maršálová  Jiří Mašek  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra    

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - TODLOVÁ Ivana
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Libor Hadrava
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Aneta Ečeková Maršálová  Tomáš Murňák    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - HADRAVA Libor
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant      

   Zdrželo se:
 Tomáš Murňák  Jakub Vaverka    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - MURŇÁK Tomáš
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 13
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 4
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Libor Hadrava  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Aneta Ečeková Maršálová  Jiří Mašek  Marcela Plesníková
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  

   Nehlasovalo:
 Michal Drábek  Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - MUCALA Václav
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 11
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 3
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Libor Hadrava  Yveta Kvapilová
 Jaroslav Matýsek  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Josef Zobal  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Aneta Ečeková Maršálová  Daria Křivánková  Jiří Mašek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník  Milan Vávra
 David Vodrážka  Petr Zeman    

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - MAŠEK Jiří
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Tomáš Murňák      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - TICHÁ Ludmila
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Tomáš Murňák      

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - MATÝSEK Jaroslav
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Filip Ryant
 Jakub Vaverka      

   Zdrželo se:
 Václav Hrdlička  Tomáš Murňák    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - tajemník kontrolního výboru
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 6
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Václav Mucala  Tomáš Murňák    

   Zdrželo se:
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Filip Ryant


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - PASTRŇÁK Zbyněk
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Nehlasovalo:
 Jana Horká      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - DRÁBEK Michal
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Nehlasovalo:
 Jana Horká      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - VAVERKA Jakub
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 10
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 4
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Libor Hadrava  Daria Křivánková
 Jaroslav Matýsek  Šárka Skopalíková  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Aneta Ečeková Maršálová  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Petr Zeman  

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Václav Mucala  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - KOUDELKA Jiří
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 7
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 4
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Libor Hadrava  Daria Křivánková  Jaroslav Matýsek
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - MAŠEK Jiří
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Tomáš Murňák      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - BOBYSUD Vít
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Tomáš Murňák      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - PRAUS Petr
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 7
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Zdrželo se:
 Václav Hrdlička  Tomáš Murňák    

   Nehlasovalo:
 Jana Horká  Václav Mucala    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 16.
Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 - tajemník finančního výboru
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička  Blanka Janovská
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Daria Křivánková
 Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník
 Filip Ryant  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Mucala  


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - KVAPILOVÁ Yveta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemnice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Václav Hrdlička  Petr Kolář

   Zdrželo se:
 Jana Horká  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - BOBYSUD Vít
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemnice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - ZOBAL Josef
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemník
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - TICHÁ Ludmila
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemnice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Tomáš Murňák    

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Filip Ryant
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - PROVAZNÍK Vojtěch
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Tomáš Murňák
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemník
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Adam Kopetzký  Tomáš Murňák    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Filip Ryant
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - EČEKOVÁ MARŠÁLOVÁ Aneta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemnice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Filip Ryant  Jakub Vaverka    


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - KŘIVÁNKOVÁ Daria
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 17.
Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků - tajemník
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Jana Horká  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Václav Mucala      

   Nehlasovalo:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 18.
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 18.
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 19.
Ustavení politických klubů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: 20.
Pověření členů zastupitelstva podpisem doložek k právním úkonům -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková
 Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Petr Kolář
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala  Filip Ryant


Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: 21.
Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2019 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Jiří Mašek      


Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: 22.
Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Nehlasovalo:
 David Zelený