HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 2. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 12.12.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Nehlasovalo:
 Jana Horká      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 34
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.
Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Jana Horká  Václav Hrdlička  Blanka Janovská
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Petr Praus  Filip Ryant  Ivana Todlová
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2.
Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Petr Praus  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3.
Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4.
Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5.
Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.
Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7.
Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Tomáš Murňák    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8.
Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Zbyněk Pastrňák  Ondřej Zeman    

   Nehlasovalo:
 Jeanette Cejnarová      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8.
Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13 - Návrh pan Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 12
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 3
Přítomni: 35
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Proti:
 Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Daria Křivánková  Jaroslav Matýsek
 Zbyněk Pastrňák  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Marcela Plesníková  Vojtěch Provazník  David Vodrážka
 Petr Zeman      

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8.
Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Libor Hadrava
 Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Proti:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Zdrželo se:
 Aneta Ečeková Maršálová      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9.
Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Jakub Vaverka      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 10.
FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 11.
Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Blanka Janovská
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Daria Křivánková
 Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Václav Hrdlička    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 12.
Předávací protokol - svěření movitého majetku ZŠ Kuncova 1580 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 13.
Dotazy a interpelace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 4
Přítomni: 35
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička  Blanka Janovská
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman    

   Zdrželo se:
 Josef Zobal      

   Nehlasovalo:
 Jeanette Cejnarová  Aneta Ečeková Maršálová  Petr Kolář  Jiří Mašek