HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 21. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 19.09.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.
Složení slibu - Volba mandátového výboru
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0a.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Václava Balabánová      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0b.
Návrhový výbor -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu - Návrh pan Murňák
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 20
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Radek Dlesk  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Jan Zeman    

   Proti:
 Michal Drábek  Yveta Kvapilová  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal

   Nehlasovalo:
 Soňa Dóžová  Antonín Krejčík    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu - Návrh paní Hosnedlová
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 5
Zdrželo se: 21
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Radek Dlesk  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil      

   Proti:
 Michal Drábek  Yveta Kvapilová  Pavel Vondrovic  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Soňa Dóžová  Miloš Drha
 Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Proti:
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Alena Hosnedlová    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.
Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka a vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Soňa Dóžová      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2.
Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Petr Praus  Ivana Todlová    

   Nehlasovalo:
 Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3.
Rozpočtové změny za měsíc červen - srpen 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Antonín Krejčík
 Miloslav Ludvík  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Petr Praus
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4.
Aktualizace usnesení -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5.
Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6.
Informace o provedených kontrolách na ÚMČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7.
Návrh smlouvy o převodu nemovitých věcí DPS - kupní smlouva -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Kateřina Helikarová  Alena Hosnedlová  Antonín Krejčík  Miloslav Ludvík
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8.
Žádost o finanční dotaci na zabezpečení kulturní památky kostela sv. Jakuba Staršího Praha ­ Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Proti:
 Jan Zeman      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9.
Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2018 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 10.
Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 160/29, parc. č. 162/56, parc. č. 162/63, parc. č. 162/190, parc. č. 172/1, parc. č. 2185/1, parc. č. 2185/2 a parc. č. 2189/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Miloslav Ludvík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 11.
Darovací smlouva na pozemek parc.č. 2278, k.ú. Stodůlky, od společnosti Skanska Reality a.s. -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Miloslav Ludvík      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 12.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/28, 1236/78, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 13.
Fórum místní Agendy 21 - 10 priorit -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Kateřina Helikarová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 14.
Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2019 - Návrh paní Hosnedlová
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 4
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 3
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Alena Hosnedlová  Štěpán Hošna  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Petr Praus      

   Proti:
 Michal Drábek  Miloš Drha  Ludmila Tichá  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík
 Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Šárka Skopalíková
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 14.
Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2019 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Radek Dlesk  Soňa Dóžová
 Michal Drábek  Miloš Drha  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Yveta Kvapilová  Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Šárka Skopalíková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Alena Hosnedlová    

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 15.
Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 16.
Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Radek Dlesk
 Soňa Dóžová  Michal Drábek  Miloš Drha  Alena Hosnedlová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Miloslav Ludvík  Aleš Mareček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus  Šárka Skopalíková
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová