HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 19. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 16.04.2014Číslo hlasování: 1
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová
PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
 Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman
 Petr Zeman      

   Zdrželo se:
Ing. Kateřina Helikarová Ing. Vítězslav Panocha    

   Nehlasovalo:
Mgr. Olga Sedláčková DiS. Petr Talián    


Číslo hlasování: 2
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka
 David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman  

   Zdrželo se:
Mgr. Jakub Lapáček RNDr. Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  


Číslo hlasování: 3
Scvhálení programu - Mandátový výbor
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman
 Petr Zeman      

   Zdrželo se:
Mgr. Olga Sedláčková      


Číslo hlasování: 4
Scvhálení programu - Návrh pan Šeferna
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 11
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Mgr. Olga Sedláčková Ing. Vojtěch Šeferna    

   Proti:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch
 Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. David Vodrážka  David Zelený  Petr Zeman  

   Zdrželo se:
PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
 Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček DiS. Petr Talián Ing. Eva Vítková
Ing. Jan Zeman      


Číslo hlasování: 5
Scvhálení programu - Návrh pan Zeman
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Marcela Plesníková Mgr. Olga Sedláčková Ing. Ladislav Strejček Ing. Jan Zeman

   Proti:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Gabriela Kloudová Ing. Jiří Neckář
 Zbyněk Pastrňák  Pavel Sirotek  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. David Vodrážka  David Zelený  Petr Zeman  

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová PharmDr. Lubomír Chudoba
 Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch
 Aleš Mareček Ing. Vítězslav Panocha doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián Ing. Eva Vítková  


Číslo hlasování: 6
Scvhálení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová
PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman
 Petr Zeman      

   Zdrželo se:
Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Jakub Lapáček RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková Ing. Vojtěch Šeferna

   Nehlasovalo:
Mgr. Antonín Krejčík      


Číslo hlasování: 7
Zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 paní Lenky Kotkové, DiS. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá
 Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    


Číslo hlasování: 8
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá
 Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    


Číslo hlasování: 9
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2013 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2013) a roční účetní závěrka za rok 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba
Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková
Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián    


Číslo hlasování: 10
Převod nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek do roku 2014 - Návrh pan Zeman
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 9
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus
 Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián
Ing. Jan Zeman      

   Proti:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Gabriela Kloudová  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář  Zbyněk Pastrňák  Pavel Sirotek Ing. David Vodrážka
 David Zelený      

   Zdrželo se:
PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Lucie Lerch Ing. Vítězslav Panocha Ing. Ladislav Strejček
 Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková  Petr Zeman


Číslo hlasování: 11
Převod nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek do roku 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Gabriela Kloudová
Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha
 Zbyněk Pastrňák  Pavel Sirotek  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený  Petr Zeman

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Mgr. Olga Sedláčková Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián
Ing. Jan Zeman      

   Nehlasovalo:
RNDr. Miloš Gregar      


Číslo hlasování: 12
Převod nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek do roku 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček  Ludmila Tichá
 Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová doc. Ing. Petr Praus
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián    

   Nehlasovalo:
 Libor Jirků  Erika Prausová    


Číslo hlasování: 13
Rozpočtové změny za měsíce únor a březen 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba
Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman
 Petr Zeman      

   Zdrželo se:
Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík doc. Ing. Petr Praus
 Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková Ing. Vojtěch Šeferna  

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk Mgr. Jakub Lapáček    


Číslo hlasování: 14
Informace o zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 5
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová  Věra Herzánová
PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Gabriela Kloudová Mgr. Antonín Krejčík Ing. Lucie Lerch
 Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák
RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka Ing. Jan Zeman  

   Zdrželo se:
 Libor Jirků  Erika Prausová    

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk Mgr. Jakub Lapáček  Jaromír Vacek  David Zelený
 Petr Zeman      


Číslo hlasování: 15
Terénní programy - Smlouva o spolupráci s Proxima Sociale o.p.s. na období - 1.4.2014 ­ 31.3.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová  Věra Herzánová
PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová Mgr. Antonín Krejčík
Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha
 Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá Ing. Eva Vítková  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk Mgr. Jakub Lapáček  Jaromír Vacek Ing. David Vodrážka


Číslo hlasování: 16
Nízkoprahový klub JednaTrojka - Smlouva o spolupráci s Proxima Sociale o.p.s. na období 1.4.2014 ­ 31.3.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová  Věra Herzánová
PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová Mgr. Antonín Krejčík
Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha
 Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá Ing. Eva Vítková  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk Mgr. Jakub Lapáček  Jaromír Vacek Ing. David Vodrážka


Číslo hlasování: 17
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE-středisko v Praze 5 - Stodůlkách -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus
 Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá Ing. Eva Vítková
 David Zelený Ing. Jan Zeman    

   Nehlasovalo:
 Zbyněk Pastrňák  Jaromír Vacek Ing. David Vodrážka  Petr Zeman


Číslo hlasování: 18
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu Západního Města uzavřené dne 28.4.2008 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.4.2009 - Návrh pan Gregar
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 14
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch
 Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Pavel Sirotek
 Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka
 David Zelený  Petr Zeman    

   Zdrželo se:
Ing. Ladislav Strejček Ing. Jan Zeman    

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová PharmDr. Lubomír Chudoba
 Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček  Zbyněk Pastrňák
RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián    


Číslo hlasování: 19
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu Západního Města uzavřené dne 28.4.2008 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.4.2009 - Návrh paní Vítková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 8
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 13
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Miloš Gregar PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Vítězslav Panocha Ing. Eva Vítková

   Proti:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Jiří Neckář  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček  Ludmila Tichá  David Zelený Ing. Jan Zeman

   Zdrželo se:
Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Jaromír Vacek Ing. David Vodrážka
 Petr Zeman      

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián      


Číslo hlasování: 20
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu Západního Města uzavřené dne 28.4.2008 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.4.2009 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 12
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch
 Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková
Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman

   Zdrželo se:
RNDr. Miloš Gregar Mgr. Olga Sedláčková    

   Nehlasovalo:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián


Číslo hlasování: 21
Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 1 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 6
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba
Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček  Ludmila Tichá
 Jaromír Vacek Ing. Jan Zeman    

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián    

   Nehlasovalo:
 Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka
 David Zelený  Petr Zeman    


Číslo hlasování: 22
Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 1 - opakované
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba
Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková
Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián    


Číslo hlasování: 23
Uvolnění finančních prostředků z prodeje nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích do oblasti školství - Návrh paní Sedláčková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 14
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček Ing. Lucie Lerch doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová
Mgr. Olga Sedláčková Ing. Vojtěch Šeferna    

   Proti:
Ing. Vít Bobysud  Věra Herzánová Ing. Gabriela Kloudová  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář  Zbyněk Pastrňák  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček
 Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. David Vodrážka  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    

   Zdrželo se:
RNDr. Miloš Gregar PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Vítězslav Panocha DiS. Petr Talián
Ing. Eva Vítková      

   Nehlasovalo:
RNDr. Marcela Plesníková      


Číslo hlasování: 24
Uvolnění finančních prostředků z prodeje nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích do oblasti školství - Návrh paní Lerch
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud RNDr. Miloš Gregar  Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba
Ing. Gabriela Kloudová Ing. Lucie Lerch  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek
Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman
 Petr Zeman      

   Zdrželo se:
Ing. Radek Dlesk Ing. Kateřina Helikarová  Libor Jirků Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková
Ing. Vojtěch Šeferna      


Číslo hlasování: 25
Příspěvek na podporu činností nestátní neziskové organizace, zajišťující dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže - TJ Sokol Stodůlky, SK Motorlet Praha, HC KERT PARK Praha, SK Hala Lužiny -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus
 Erika Prausová Mgr. Olga Sedláčková Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková
Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman

   Nehlasovalo:
Ing. Lucie Lerch  Pavel Sirotek    


Číslo hlasování: 26
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2229/2, parc.č. 2685/1 a parc.č. 2242/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Gabriela Kloudová Mgr. Antonín Krejčík
Mgr. Jakub Lapáček  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář  Zbyněk Pastrňák
RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová  Pavel Sirotek
Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá
 Jaromír Vacek Ing. David Vodrážka  David Zelený Ing. Jan Zeman
 Petr Zeman      

   Nehlasovalo:
 Libor Jirků Ing. Lucie Lerch Ing. Vítězslav Panocha Mgr. Olga Sedláčková
Ing. Eva Vítková      


Číslo hlasování: 27
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 280/10 v k.ú. Třebonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus
 Erika Prausová  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková
 David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman  

   Nehlasovalo:
Ing. Lucie Lerch Mgr. Olga Sedláčková Ing. David Vodrážka  


Číslo hlasování: 28
Úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová
 Věra Herzánová PharmDr. Lubomír Chudoba  Libor Jirků Ing. Gabriela Kloudová
Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček  Aleš Mareček Ing. Jiří Neckář
Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková doc. Ing. Petr Praus
 Erika Prausová  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček Ing. Vojtěch Šeferna
DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková
 David Zelený Ing. Jan Zeman  Petr Zeman  

   Zdrželo se:
Mgr. Olga Sedláčková      

   Nehlasovalo:
Ing. Lucie Lerch Ing. David Vodrážka    


Číslo hlasování: 29
Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 7
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Vít Bobysud Ing. Radek Dlesk  Věra Herzánová  Libor Jirků
Ing. Gabriela Kloudová Mgr. Antonín Krejčík Mgr. Jakub Lapáček  Aleš Mareček
Ing. Jiří Neckář Ing. Vítězslav Panocha  Zbyněk Pastrňák RNDr. Marcela Plesníková
doc. Ing. Petr Praus  Erika Prausová  Pavel Sirotek Ing. Ladislav Strejček
Ing. Vojtěch Šeferna DiS. Petr Talián  Ludmila Tichá  David Zelený
Ing. Jan Zeman  Petr Zeman    

   Zdrželo se:
Mgr. Olga Sedláčková      

   Nehlasovalo:
RNDr. Miloš Gregar Ing. Kateřina Helikarová PharmDr. Lubomír Chudoba Ing. Lucie Lerch
 Jaromír Vacek Ing. Eva Vítková Ing. David Vodrážka