HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 18. zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 21.02.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Návrhový výbor -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 25
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Luboš Petříček  Jan Zeman    

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2.
Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Proti:
 Zuzana Drhová      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík
 Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Petr Praus
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Ludmila Tichá  Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Petr Praus  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4.
Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5.
Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Pavel Vondrovic  David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Zdrželo se:
 Luboš Petříček  Jan Zeman    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6.
Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7.
Žádosti o dotaci na rozvoj sportu - Návrh paní Drhová
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 20
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Kateřina Helikarová
 Pavel Jaroš  Jakub Lapáček  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Luboš Petříček  Jan Zeman    

   Proti:
 Milan Vávra      

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha  Libor Hadrava
 Štěpán Hošna  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  Ivana Todlová  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7.
Žádosti o dotaci na rozvoj sportu -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna  Pavel Jaroš
 Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8.
Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9.
FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  David Zelený
 Petr Zeman      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 10.
Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  Jan Zeman
 Josef Zobal  Marek Ždánský    

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  David Zelený
 Petr Zeman      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 11.
Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Aleš Mareček  Jan Mathy
 Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Kateřina Helikarová  Antonín Krejčík  Jakub Lapáček  Petr Zeman


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 12.
Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Ivana Todlová
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Antonín Krejčík  Petr Praus  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 13.
Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Antonín Krejčík  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 14.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky. -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček  Aleš Mareček
 Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák
 Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá  Milan Vávra
 David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený  Jan Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský  

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Antonín Krejčík  Petr Praus  Ivana Todlová


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 15.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 16.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 17.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 18.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek  Miloš Drha
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Ludmila Tichá
 Milan Vávra  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  Marek Ždánský

   Nehlasovalo:
 Iva Arnoštová  Petr Praus  Ivana Todlová  


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 19.
Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 1548/2 k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová  Milan Vávra    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 20.
Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová
 Štěpán Hošna  Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová
 Jakub Lapáček  Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák
 Pavel Opatřil  Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Ludmila Tichá  David Vodrážka  Pavel Vondrovic
 David Zelený  Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal
 Marek Ždánský      

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová  Milan Vávra    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 21.
Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé krajského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Iva Arnoštová  Václava Balabánová  Vít Bobysud  Michal Drábek
 Miloš Drha  Libor Hadrava  Kateřina Helikarová  Štěpán Hošna
 Pavel Jaroš  Antonín Krejčík  Yveta Kvapilová  Jakub Lapáček
 Aleš Mareček  Jan Mathy  Tomáš Murňák  Pavel Opatřil
 Zbyněk Pastrňák  Luboš Petříček  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Ludmila Tichá  David Vodrážka  Pavel Vondrovic  David Zelený
 Jan Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Nehlasovalo:
 Zuzana Drhová  Ivana Todlová  Milan Vávra  Marek Ždánský