HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 3. Zasedání ZMČ Praha 13, konaného dne 27.02.2019Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0a.
Ověřovatelé zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jaroslav Matýsek  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Nehlasovalo:
 Aneta Ečeková Maršálová  Jiří Mašek    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0b.
Návrhový výbor -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu - Návrh pan Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Zuzana Drhová
 Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička  Blanka Janovská
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Daria Křivánková
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Filip Ryant  Ivana Todlová  Jakub Vaverka  

   Zdrželo se:
 Vít Bobysud  Aneta Ečeková Maršálová  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Vojtěch Provazník  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0c.
Schválení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2.
Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Ivana Todlová  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4.
Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Ivana Todlová  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Nehlasovalo:
 Blanka Janovská      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5.
Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6.
Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje TC -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Daria Křivánková
 Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Ivana Todlová  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Zdrželo se:
 Adam Kopetzký  Jiří Koudelka    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 7.
Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8.
Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 9.
Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 12 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Ivana Todlová
 Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 10.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k.ú. Třebonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Nehlasovalo:
 Zuzana Drhová  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 11.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2214/1, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 12.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2685/1 a 2228/2 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 13.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 14.
Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Jakub Vaverka
 Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený
 Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal  

   Zdrželo se:
 Václav Mucala      

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 15.
Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka
 Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek
 Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková  Petr Praus
 Vojtěch Provazník  Filip Ryant  Jakub Vaverka  Milan Vávra
 David Vodrážka  Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman
 Petr Zeman  Josef Zobal    

   Zdrželo se:
 Zuzana Drhová  Václav Mucala    

   Nehlasovalo:
 Ivana Todlová      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 16.
Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 2
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek  Aneta Ečeková Maršálová
 Libor Hadrava  Blanka Janovská  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová
 Jiří Mašek  Jaroslav Matýsek  Zbyněk Pastrňák  Marcela Plesníková
 Vojtěch Provazník  Milan Vávra  David Vodrážka  Rudolf Weyda
 David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman  Josef Zobal

   Zdrželo se:
 Václava Balabánová  Zuzana Drhová  Jana Horká  Václav Hrdlička
 Petr Kolář  Adam Kopetzký  Jiří Koudelka  Václav Mucala
 Tomáš Murňák  Filip Ryant  Jakub Vaverka  

   Nehlasovalo:
 Petr Praus  Ivana Todlová    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 17.
Strategický plán MČ Praha 13 - Návrh paní Drhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 33
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 33
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Václava Balabánová  Vít Bobysud  Jeanette Cejnarová  Michal Drábek
 Zuzana Drhová  Aneta Ečeková Maršálová  Libor Hadrava  Jana Horká
 Václav Hrdlička  Blanka Janovská  Petr Kolář  Adam Kopetzký
 Jiří Koudelka  Daria Křivánková  Yveta Kvapilová  Jiří Mašek
 Jaroslav Matýsek  Václav Mucala  Tomáš Murňák  Zbyněk Pastrňák
 Marcela Plesníková  Petr Praus  Vojtěch Provazník  Filip Ryant
 Ivana Todlová  Jakub Vaverka  Milan Vávra  David Vodrážka
 Rudolf Weyda  David Zelený  Ondřej Zeman  Petr Zeman
 Josef Zobal