Zveřejněno od:10.02.2020 0:00:00
Zveřejněno do:11.03.2020 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:prodej NJ 101, Horákova 2062
Značka:P13-06628/2020
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


prodej_NJ_101_Horakova_2062.pdf
Vytisknout