Zveřejněno od:29.07.2020 0:00:00
Zveřejněno do:15.08.2020 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Název:pronájem části poz.parc.č. 2131/42 k.ú. Stodůlky
Značka:P13-33583/2020 kop
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


pronajem_casti_poz.parc.c._2131-42_k.u.Stodulky.pdf
Vytisknout