Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Komentovaná prohlídka Vyšehradského hřbitova

V pátek 21. června 2024 proběhla komentovaná prohlídka Vyšehradského hřbitova pro členy virtuálního klubu seniorů. Historickým místem provázela předsedkyně spolku Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova paní Alena Lehnerová.

Vyšehradský hřbitov patří mezi nejvýznamnější pohřebiště v Praze, kde je uloženo k poslednímu odpočinku mnoho významných osobností z oblasti literatury, vědy, umění a politiky. Mezi nimi najdeme takové osobnosti jako je Karel Čapek, Jan Neruda, Bedřich Smetana nebo Alfons Mucha.

Při naší návštěvě hřbitova panovalo opravdu velké teplo a dusno. Bylo tedy velmi příjemné, když část výkladu byla přednesena pod stromy u sochy sv. Václava. Nádherný stín stromů poskytoval útočiště před horkým sluncem a umožňoval nám lépe vnímat výklad.

Paní průvodkyně také vyprávěla například o symbolickém hrobu českého malíře, grafika a spisovatele Josefa Čapka, na jehož náhrobku byl nápis „hrob v dáli“. Josef Čapek zemřel v koncentračním táboře a jeho tělesné pozůstatky se nikdy nenašly. Datum jeho úmrtí ani jeho skutečný hrob nám dodnes nejsou známy.

Společná fotka vznikla pod stromem, který je považován za nejpozitivnější místo na celém Vyšehradě.

V komentovaných prohlídkách významných pražských pohřebišť se bude pokračovat až na podzim 2024.