Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Školní ples ZŠ Klausova

ZŠ Klausova ve středu 12. června 2024 pořádala školní ples pro žáky, učitele i rodiče, který se stal tradicí na této základní škole.
Místní Agenda 21 s nadšením přijala pozvání školního parlamentu, který je oslovil, a přispěla do tomboly hodnotnými dary.
Předseda výboru Místní Agendy 21, Ing. Vít Bobysud, sdělil několik přátelských slov, popřál žákům příjemné prožití plesu a krásné letní prázdniny plné zážitků.