Dotační řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024

Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.131/ 2000 Sb., o hlavním městě … Pokračování textu Dotační řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024