Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí potvrzeno: "Polyfunkční centrum Lužiny – Bytový dům Alfa"

Od: 20. 04. 2023 Do: 07. 05. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 604526/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení