Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nabídka č. 381, pronájem bytu za měsíční smluvní nájemné a převzetí dluhu

Od: 30. 04. 2023 Do: 15. 05. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-29467/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení