Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozhodnutí prosím vyvěsit na 15 dní na úřední desku a prosím o zaslání info. o vyvěšení a sejmutí!!!

Od: 22. 12. 2022 Do: 08. 01. 2023
Oznámení MHMP
Odbor dopravy
Značka: MHMP 2318790/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení