Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB

Od: 05. 04. 2024 Do: 23. 04. 2024
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-21695/2024
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení