Informační kampaň ke Dni Země se letos konala 14 .4. 2015 již tradičně u metra Lužiny. V minulých letech byl hlavním pořadatelem MHMP ve spolupráci s MČ Praha 13. Změna byla letos v tom, že akci pořádal pouze

Odbor životního prostředí MČ P13 ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Záštitu převzal pan zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš.

Akce se účastnily převážně děti z mateřských a základních škol . V odpoledních hodinách také rodiče s dětmi a senioři. Počasí nám velmi přálo, takže se zúčastnilo cca 600 dětí a dospělých cca 200.

Oslava Dne Země v režii Prahy 13 byla letos zaměřena hlavně na téma znalosti lesů a ochrany přírody.

Bylo zde pět stanovišť. Jedno stanoviště zajišťovaly pracovnice ÚMČ P13. Zde si mohly děti vyzkoušet své znalosti o květinách, stromech, zvířatech i třídění odpadů. Děti byly velmi šikovné a těšily je drobné sladkosti za skvělé výkony. Pro dospělé byly k dispozici letáky o přírodě Prahy 13, odpadech i cyklomapy .

Lesy hl. m. Prahy připravily další čtyři stanoviště "O zvěři a stopách", Ptáci - krkavcovití", Dřeviny českých lesů", Lesohrádky". Děti si mohly například zkusit chodit bosky po lesním povrchu různého druhu, poznávat hlasy zvěře, poznávat druhy dřeva, vyrobit si dřevěnou medajli, zkusit si svou zručnost, seznámit se s živým havranem.

Dana Céová a Eva Beránková
15.4.2015

Den Země 2015 1


Den Země 2015 affiche

 

Vytisknout