Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Symboly Prahy 13

MATRICE ZNAKU -opravená kopie.jpg

Znak

V zeleném štítu je stříbrná kvádrová zeď a nad ní zlatá mušle.

Znak připomíná minulost i současnost této lokality. Zeď symbolizuje současná sídliště a obytný charakter městské části. Zelená barva štítu upomíná na původní zemědělskou povahu zdejších osad a mušle je atributem sv. Jakuba, patrona kostela ve Stodůlkách.

Prapor

List praporu je rozdělen žlutým pruhem širokým jednu čtvrtinu šířky praporu na dvě stejné části – nad pruhem zelenou, pod pruhem bílou.

Znak a prapor přijalo místní zastupitelstvo na svém 11. zasedání dne 25.6.1992, 4.2.1993 byla symbolika schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy a právo užívání bylo uděleno poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 12. dubna 1994.

prapor MČ Praha13 1

Insignie

Starostenský řetěz

Stříbrný řetěz složený  střídavě  z  lipových  lístečků  a  terčíků  vyplněných  ručně  smaltovanou trikolórou. Na řetěze je zavěšen terč na jehož lícové straně je znak Prahy 13 a na rubové straně státní znak. Řetěz se používá při všech slavnostních městských a občanských příležitostech.

Pečetidlo

Kovové pečetidlo s dřevěnou rukojetí ozdobenou znakem Prahy 13 obtiskne do pečetního vosku název městské části a její znak.

Pamětní medaile

Pamětní medaile jsou určeny pro zasloužilé občany Prahy 13. Stejně jako řetěz a pečetidlo je navrhlo a vyrobilo zlatnické učiliště v Nových Butovicích.

Další symbolika

Celou symboliku Prahy 13 završuje “Odkazní glejt” – poselství naší doby budoucím generacím – dílo občana Prahy 13, písmomalíře Jiřího Švajkuse.

Mimo tyto insignie vlastní Městská část Praha 13 i svoje fanfáry, které složil hudební skladatel a občan Stodůlek pan Josef Svejkovský a které lze považovat za neoficiální hymnu. Tyto fanfáry uslyšeli poprvé noví členové zastupitelstva po svém zvolení na prvním zasedání při skládání slibu v roce 1998.