Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vedení úřadu

Starosta

David Vodrážka

Vodrážka David, Ing.

Kompetence vyplývající ze zákona, dále odpovídá za strategický rozvoj městské části,

finance, legislativu a sociální oblast.

Tel.: 235 011 202

E-mail: VodrazkaD@praha13.cz

 

Místostarostové

 Petr Zeman

Zeman Petr

Odpovídá za oblast majetku, investic, kulturní, tělovýchovné a spolkové činnosti.

Tel.: 235 011 208

E-mail: ZemanP@praha13.cz

David Zelený

Zelený David

Odpovídá za oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravy.

Tel.: 235 011 219

E-mail: ZelenyD@praha13.cz

Marcela Plesníková

Plesníková Marcela, RNDr.

Odpovídá za oblast školství a životního prostředí.

Tel.: 235 011 461

E-mail: PlesnikovaM@praha13.cz

Zastupitelé_p13_2022_Ivana Todlova_hlava

Todlová Ivana

Odpovídá za oblast územního rozvoje a informatiky.

Tel.: 235 011 209

E-mail: TodlovaI@praha13.cz

 

Tajemník úřadu

Šmíd Martin Bc.

Tajemník úřadu odpovídá za organizaci úřadu z hlediska pracovněprávních vztahů,
koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti. Ve věcech samostatné
působnosti provádí činnost na základě rozhodnutí samosprávy.

Tel.: 235 011 616

E-mail: SmidM@praha13.cz