Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Fondy Evropské unie

Blíže nespecifikovaný obrázek

 

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy. Mimo strukturálních a investičních fondů existuje i celá řada dalších specificky zaměřených nadnárodních fondů zřizovaných Evropskou unií.

Na této stránce naleznete projekty, které městská část realizovala v průběhu dosavadních programových období EU.

 

Programové období 2007 – 2013
Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Veřejně prospěšné práce OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 OP Praha – Konkurenceschopnost
Mobilní aplikace Praha 13 OP Praha – Konkurenceschopnost
Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů Úřadu MČ Praha 13 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Revitalizace zeleně ve vnitrobloku P13 Trávníčkova OP Praha – Konkurenceschopnost
Revitalizace veřejného prostranství P13

 

OP Praha – Konkurenceschopnost
Revitalizace hřiště Petržílkova

 

OP Praha – Konkurenceschopnost
Digitalizace archivu stavebního úřadu OP Praha – Konkurenceschopnost
Interaktivní úřední desky OP Praha – Konkurenceschopnost
Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13 OP Životní prostředí
Zateplení poliklinik OP Životní prostředí

 

Rozvoj lidských zdrojů pro řízení územního rozvoje OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn OP Praha – Konkurenceschopnost
Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 OP Praha – Adaptabilita
Revitalizace vnitrobloků OP Praha – Konkurenceschopnost
Nové informační centrum pro podnikatele OP Praha – Konkurenceschopnost
Modernizace vyvolávacího systému s možností rezervace termínů návštěv OP Praha – Konkurenceschopnost
Energetické úspory – Odpovědné školy Prahy 13 OP Životní prostředí

 

Vedle výše uvedených projektů, které byly či jsou spolufinancovány evropskými fondy, využívá naše městská část také národní dotační zdroje. Jako příklad můžeme zmínit velmi úspěšný projekt „Společná adresa – Praha 13 (Integrace cizinců)“, který podporuje Ministerstvo vnitra ČR a dočkal se již 13. pokračování. A mnoho dalších, rozsahem často menších, projektů, které jsou podpořeny mimo strukturální fondy Evropské unie.

Externí odkazy