Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kronika a kronikáři

Stodůlky mají unikátní kroniku, kterou v letech 1956 až 1991 psal pan František Vlasák. Kronikář Vlasák, povoláním malíř pokojů, vytvořil unikátní dílo nemalé kulturní hodnoty nejen pro městskou část Praha 13. Precizním krasopisem a osobitým stylem popisoval události a dění ve Stodůlkách a často přitom čerpal z historických pramenů, tisku i literatury. Využil i své výtvarné nadání, když proložil text stovkami barevných ilustrací. Před Františkem Vlasákem vedl kroniku učitel Eduard Pešan. Jeho kroniku ale zabavil zdejší okresní národní výbor.

Historická hodnota třísvazkové kroniky Františka Vlasáka s dvěma tisíci stran je nevyčíslitelná. Proto rada Prahy 13 nechala pořídit digitální faksimile kroniky, aby se originál čtením neopotřebovával. Vlasákova kronika byla také jedním z významných exponátů na historické výstavě Od jeskyně k modernímu městu aneb Mozaika z dějin Prahy 13, která se uskutečnila v září a říjnu 2010.

Po smrti více než devadesátiletého kronikáře v roce 1991 se dlouho nenašel vhodný nástupce. Teprve v březnu 2004 jmenovala Rada městské části Praha 13 novou kronikářku, která na práci pana Vlasáka navázala. Stala se jí PhDr. Věra Opatrná, která působila jako učitelka češtiny a dějepisu na Základní škole Mládí.  Jako kronikářka zaznamenávala  aktuální dění a současně průběžně dopisovala dějiny městské části od roku 1992. Od roku 2017 navázala na její práci nová kronikářka Ing. Eva Mašková.

Fotogalerie