Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Křížem krážem Prahou 13

Městská část Praha 13 připravila naučnou stezku po svém území. V historických, přírodních i moderních urbanizovaných lokalitách je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kódy, které odkazují k informačním článkům na webu MČ Praha 13. 

Městská část Praha 13 je známá jako rozlehlé sídliště, ale původně se jedná o starobylou zemědělskou krajinu s usedlostmi známými již ve 13. století. Území městské části je velmi členité. Z jihu je ohraničena Prokopským a Dalejským údolím a ze severu parkem Háje – Vidoule. Na západě navazuje kulturní zemědělská krajina Českého krasu a na východě navazují čtvrti Radlice a Jinonice. Městskou částí protéká Prokopský potok, který tvoří pomyslnou zelenou páteř s retenčními nádržemi. Bytové komplexy Nové Butovice, Lužiny, Stodůlky a Velká Ohrada byly zasazeny mezi staré osady, které si mnohde zachovaly svou původní tvář. Máme radost, že Vám můžeme nabídnout kombinaci geohry a turistické poznávací stezky, díky níž můžete naši městskou část poznat o trochu lépe.

Stezka Vás zavede k důležitým místům v Městské části Praha 13. V historických, přírodních i moderních urbanizovaných lokalitách je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kódy, které odkazují k informačním článkům na webu MČ Praha 13. Články se vždy váží danému místu. V úvodu každého článku je souhrn témat, o kterých je dále šířeji pojednáno pro zvídavé. Jednotlivé body je možné navštívit postupně zvlášť nebo také lze hru pojmout jako rodinný či školní výlet o délce asi 17 km po krásách a zajímavostech naší městské části.

Trasa je určena pro středně zdatné turisty, s jistými omezeními je možné ji projet i s terénním kočárkem. Na kole ji lze projet také, ale to spíše nedoporučujeme. Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činnost, kterou v přírodě můžete podnikat. Když chceme krajinu i město poznat do nejmenších detailů, musíme ji projít pěšky.

Trasa není nijak značená, je potřeba použít vlastní papírovou mapu nebo některou z aplikací v chytrém mobilu a najít si vlastní cestu. Cílem je navštívit všech 13 stanovišť a seznámit se s jejich historií i současností:

 1. Okolí stanice metra Nové Butovice, Trifot, Centrum fotografie
 2. Hemrovy skály, Prokopské a Dalejské údolí
 3. Arboretum Albrechtův vrch, sopky, meandry, Asuán
 4. Centrální park Prahy 13, vodní plochy, umělecká díla, sport, kultura
 5. KD Mlejn jako kulturní centrum Prahy 13
 6. Prameniště Prokopského potoka, Panská zahrada
 7. Kostel sv. Jakuba Staršího, historie Stodůlek
 8. Západní město, Britská čtvrť
 9. Krteň, Chaby, památná lípa, královská cesta
 10. Třebonice
 11. Údolí a prameniště Motolského potoka
 12. Hájčí dvůr, Kaple sv. kříže, PP Háje
 13. Sluneční náměstí, radnice, Komunitní centrum sv. Prokopa, historie Jihozápadního města

Při rodinném nebo školním výletě se děti mohou naučit pracovat s papírovou mapou v terénu. Pro učitele může být hra inspirací k dalším výukovým programům prvouky, zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky aj. v terénu i ve třídě.

Co na cestu potřebujete?

 • Skener QR-kódů v mobilním telefonu
 • papírovou turistickou mapu nebo mapu v aplikaci mobilu
 • vhodné oblečení a obuv i do přírody, svačinu a pití
 • dobrou náladu a odvahu