Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městské části Praha 13 pro volební období 2022 – 2026 má třicet pět členů. Jeho první zasedání proběhlo 19. 10. 2022. Podle zákona se musí zastupitelstvo scházet nejméně jednou za tři měsíce.

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Programy, jednotlivé písemné body určené k projednání a usnesení zastupitelstva jsou uloženy v Odboru kancelář starosty, oddělení organizačně administrativním, kde jsou občanům k dispozici k nahlédnutí nebo k převzetí formou placené informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Prohlédněte si usnesení rady a zastupitelstva.

 

 

 

  • PLÁNOVANÉ TERMÍNY KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 V ROCE 2023 – 2024
Měsíc Číslo ZMČ Termín ZMČ

středa 10.00 hodin

červen 8. 12. 06. 2024
březen 7. 13. 03. 2024
prosinec 6. 13. 12. 2023

 

  • ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13

Barbora BERO, DiS.

členka výboru pro evropské fondy a informatiku

členka výboru pro životní prostředí

 

SEN 21 pro Prahu 13 a SPDV

barbora.bero@sen21.cz

Ing. Vít BOBYSUD

předseda výboru pro Agendu 21
místopředseda výboru pro výchovu a vzdělávání
člen výboru finančního

člen výboru majetkového

 

Občanská demokratická strana

BobysudV@praha13.cz

JUDr. Vladimíra BONDARENKOVÁ,
D.E.A., MBA

členka výboru sociálního

 

SPD, Trikolora a NK pro P13

vladimira.bondarenkova@seznam.cz

Ing. Michal DRÁBEK

člen Rady MČ Praha 13
místopředseda finančního výboru

místopředseda kontrolního výboru

 

ANO 2011

DrabekM@praha13.cz

Ing. Petra DYMLOVÁ

předsedkyně sociálního výboru

 

Občanská demokratická strana

DymlovaP@Praha13.cz

Mgr. Václav HRDLIČKA, DiS.

člen výboru pro Agendu 21

 

Zelení a Piráti pro 13

vasekhrdlicka@volny.cz

Zastupitelstvo 2018

 Ing. KOLÁŘ Petr

člen výboru pro evropské fondy a informatiku

 

Zelení a Piráti pro 13

kol.petrx@gmail.com

 

Adam KOPETZKÝ

člen výboru pro dopravu a bezpečnost

 

Zelení a Piráti pro 13

adam.kopetzky@pirati.cz

Ing. Zuzana KRATOCHVÍLOVÁ

 

členka výboru sociálního

 

PRAHA 13 SOBĚ

zznweb@gmail.com

Tomáš KREJČÍ

člen výboru sociálního

 

Zelení a Piráti pro 13

mr.thomas.krejci@gmail.com

 

Mgr. Yveta KVAPILOVÁ

předsedkyně výboru majetkového
místopředsedkyně výboru pro Agendu 21

členka výboru sociálního

 

ANO 2011

KvapilovaY@Praha13.cz

Mgr. Bc. Václav MUCALA

člen výboru finančního

člen výboru majetkového

 

Zelení a Piráti pro 13

MucalaV@praha13.cz

Tomáš MURŇÁK

předseda kontrolního výboru

 

Zelení a Piráti pro 13

MurnakT@Praha13.cz

Mgr. Bc. Vojtěch NITRA, MSc.

člen výboru pro výchovu a vzdělávání

člen výboru pro dopravu a bezpečnost

 

SEN 21 pro Prahu 13 A SPDV

vojtechnitra@gmail.com

Ing. Lenka PACHMANOVÁ

členka výboru pro Agendu 21

členka výboru pro životní prostředí

 

 

PRAHA 13 SOBĚ

lenka.pachmanova@gmail.com

Zbyněk PASTRŇÁK

člen Rady MČ Praha 13
předseda finančního výboru

 

Občanská demokratická strana

 

PastrnakZ2@praha13.cz

RNDr. Marcela PLESNÍKOVÁ

místostarostka

členka Rady MČ Praha 13

 

ANO 2011

PlesnikovaM@praha13.cz

Mgr. Pavel PODZEMSKÝ

člen výboru  finančního

člen výboru majetkového

člen výboru pro evropské fondy a informatiku

 

PRAHA 13 SOBĚ

pavel.podzemsky@email.cz

doc. Ing. Petr PRAUS, CSc.

člen Rady MČ Praha 13

předseda výboru pro výchovu a vzdělávání
místopředseda výboru pro dopravu a bezpečnost
člen výboru kontrolního

 

Společně pro Prahu 13

praus.petr@gmail.com

Ing. Pavel PROKEŠ

člen výboru pro dopravu a bezpečnost

 

ANO 2011

ProkesP@Praha13.cz

Mgr. et Mgr. Jana PROSMANOVÁ

členka výboru majetkového

členka výboru pro Agendu 21

 

SEN 21 pro Prahu 13 a SPDV

legalenglish@seznam.cz

Ing. Vojtěch PROVAZNÍK

předseda výboru pro evropské fondy

místopředseda  výboru pro životní prostředí

člen výboru kontrolního

člen výboru pro dopravu a bezpečnost

 

Občanská demokratická strana

provaznikvojtech@seznam.cz

Mgr. Skopalíková Šárka

 

 

Občanská demokratická strana

skopalikovas@praha13.cz

Ing. Milada STAŇKOVÁ

místopředsedkyně výboru sociálního

členka výboru majetkového

členka výboru pro výchovu a vzdělávání

 

ANO 2011

stankovamil@gmail.com

Ludmila TICHÁ

předsedkyně výboru pro životní prostředí
místopředsedkyně výboru majetkového
členka výboru sociálního

členka výboru finančního

 

Občanská demokratická strana

TichaL@praha13.cz

Ivana TODLOVÁ

místostarostka

členka Rady MČ Praha 13

 

Společně pro Prahu 13

TodlovaI@praha13.cz

Ing. Zdeněk TRMOTA

člen výboru pro výchovu a vzdělávání

člen výboru majetkového

 

SPD, Trikolora a NK pro P 13

ztrmota@seznam.cz

Milan VÁVRA

 

 

Občanská demokratická strana

VavraM@praha13.cz

Michal VEČEŘÍLEK

člen výboru pro dopravu a bezpečnost

člen výboru pro výchovu a vzdělávání

 

PRAHA 13 SOBĚ

mvecerilek@seznam.cz

 Karel VÍTEK

člen výboru sociálního

člen výboru kontrolního

 

SEN 21 pro Prahu 13 a SPDV

vitek.judo@tiscali.cz

Ing. David VODRÁŽKA

starosta

člen Rady MČ Praha 13

 

Občanská demokratická strana

VodrazkaD@praha13.cz

Rudolf WEYDA

 

 

Občanská demokratická strana

rweyda@seznam.cz

David ZELENÝ

místostarosta

člen Rady MČ Praha 13

 

Občanská demokratická strana

ZelenyD@praha13.cz

Petr ZEMAN

místostarosta

člen Rady MČ Praha 13

 

Občanská demokratická strana

ZemanP@praha13.cz

Ing. Josef ZOBAL

člen Rady MČ Praha 13


předseda výboru pro dopravu a bezpečnost
místopředseda výboru pro evropské fondy a informatiku

 

ANO 2011

ZobalJ@praha13.cz