Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Povinné informace

 1. Název – Městská část Praha 13
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Platby lze poukázat na – ú.č. 19 – 2000875359/0800
 6. Identifikační číslo (IČ) – 00241687
 7. Identifikační číslo základní územní jednotky (ZÚJ) – 554782                                                                                        Daňové identifikační číslo (DIČ) – CZ00241687
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
 12. Úhrady za poskytnuté informace
 13. Licenční smlouvy
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 15. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 ods. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole
 17. Zásady ochrany osobních údajů
 18. Ochrana oznamovatelů