Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Seniorská obálka

Seniorská obálka je produktem sociálně-zdravotního pomezí. Jedná se o projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci této obálky občanům městské části Prahy 13.

Co je to Seniorská obálka?

  • je určená především seniorům, kteří žijí osamoceně ve svém domově
  • může výrazně pomoci v případě ohrožení na zdraví či na životě
  • karta, ve kterém jsou důležité údaje o zdravotním stavu osoby
  • karta se umisťuje na viditelné místo na vnitřní stranu vchodových dveří nebo na dveře lednice
  • záchranná služba, hasiči a policie jsou o kartě informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech·
  • funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což znamená „Pro naléhavou pomoc“

„Cílovou skupinou Seniorské obálky jsou především osamělí senioři, ale využít ji může každý občan, který svůj zdravotní stav vyhodnotí tak, že mu Seniorská obálka bude prospěšná. Daná osoba svoji obálku s vyplněným formulářem umístí na jedno z doporučených míst ve svém bytě. Ve formuláři budou uvedeny všechny důležité informace, jako jsou: alergie, chronické nemoci a související předepsaná medikace, a kontakt na blízké osoby. Tím se optimalizuje nastavení včasné a správné diagnózy záchranáři ještě před případným odvozem do nemocnice.“

Případů osamělých seniorů, kteří mají náhlé zdravotní potíže a musí si přivolat záchrannou pomoc bohužel přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie.
V krizové situaci je ohrožená osoba rozrušena, nesoustředěna, dezorientovaná a nedokáže odpovídat na dotazy, které při záchranných akcích kladou členové Integrovaného záchranného systému, a proto je karta efektivním pomocníkem.
Seniorská obálka bude velkým ulehčením pro přivolanou pomoc.

Musí být však správně vyplněna.  

  • Vypsat tiskopis je jednoduché. Přesto, budete-li potřebovat pomoci s jeho vyplněním, můžete se obrátit na rodinné příslušníky, sociální pracovníky nebo i svého praktického lékaře
    .
  • Nejdůležitější je aktualizace tiskopisu. Vždy, když vám budou změněny léky nebo nastane jakákoliv jiná změna, která se týká vašeho zdravotního stavu, je potřeba ji do formuláře zapsat, například nemoci, se kterými se léčíte, léky, které užíváte, kontakty na praktického či odborného lékaře nebo kontakt na příbuzné

Pokud máte o Seniorskou obálku zájem a jste občanem s trvalým bydlištěm v Praze 13, můžete si ji vyzvednout v tak zvaném Senior Pointu, v kanceláři č. 118 v přízemí  radnice u paní  Bc. Anety Čečákové.

Provozní doba pro výdej Seniorské obálky:

pondělí 12.00  – 15.00
středa  8.00  – 11.30

Telefonický kontakt:

235 011 615

Prohlédněte si:
Praha 13 představila lidem seniorskou obálku

SENIORSKÁ OBÁLKA – FORMULÁŘ
SENIORSKÁ OBÁLKA - FORMULÁŘ_Stránka_1SENIORSKÁ OBÁLKA - FORMULÁŘ_Stránka_2

SENIORSKÁ OBÁLKA – PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

SENIORSKÁ OBÁLKA - PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

Seniorská obálka pro osoby se sluchovým postižením