Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Komise rady

Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány .
Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě městské části , které předkládají svá stanoviska a náměty.
Jednání komisí se řídí jednacím řádem.